Dybdestablingsreoler

Dybdestablingsreoler udnytter lagerhallen optimalt for store mængder af ensartede varer. Leveres til alle typer paller - blot de er ens. Pallerne lagres kompakt bag hinanden på gennemgående bæreskinner.