Handelsbetingelser:

Intet salg til private.

Betalingsbetingelser:

Betalingsbetingelser er 14 dage netto. Betaling sker til følgende bankkonto: Nordea  DK2720008476457522

Ved for sen indbetaling af faktura skal der betales morarenter (p.t. 12% p.a.) samt et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker.

Forsendelse:

Der leveres overalt i Danmark, dog undtaget ikke-brofaste øer, Bornholm, Grønland og Færøerne. Levering til ikke-brofaste øer samt udenfor Danmark sker efter særskilt aftale.

Fragten faktureres ud fra vægt:

Ved køb op til 10 kg koster fragten 99,- DKK

Ved køb mellem 11-20 kg koster fragten 125,- DKK

Ved køb mellem 21-30 kg koster fragten 160,- DKK

Ved køb mellem 31-40 kg koster fragten 195,- DKK

Ved køb over 41 kg koster fragten 225,- DKK

Ved køb over kr. 3.500 frit leveret (dog undtaget ikke-brofaste øer, Bornholm, Grønland og Færøerne)

Leveringsted og risiko:

Levering finder sted på købers adresse eller efter nærmere aftale. Alle forsendelser er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt for en lastvogn ad farbar vej. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning og skal godkende leverancen.

Eventuel ventetid sker for købers regning.

Levering regnes ved vognkant med mindre andet er aftalt, og risikoen for varen overgår samtidig til køber. Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen. Leveringer, som efter købers ønske stilles uden kvittering, er for købers egen risiko ved eventuelle mangler og beskadigelser. Et underskrevet fragtbrev betragtes som at varen er modtaget, og godkendt som fejlfri leverance. Det er kundens ansvar, at kontrollere om varen er i orden ved modtagelse.

Er der tvivl om emballagen er intakt kan fragtbrevet underskrives med teksten ”Med forbehold”

 

Leveringsadresse:

Det er muligt at indtaste en anden leveringsadresse end faktureringsadressen.

Reklamationsret:

Det er en købers pligt at gøre opmærksom på fejl og mangler inden for 8 dage efter, at varerne er modtaget, ved at kontakte os på tlf. 46 18 69 69 eller e-mail på [email protected].

Ved levering skal køber, inden der kvitteres for modtagelsen, kontrollere at det korrekte antal er leveret og at varerne er i hel og ubeskadiget stand. Er der transportskader på varerne eller svarer antallet ikke til det, der står på fragtbrevet, skal køber meddele dette skriftligt på fragtbrevet. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader.

Der ydes 1 års reklamationsret, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamationen over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles til Thanex A/S inden for 8 dage. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager, hvor der er fejl ved vores produkter, betaler Thanex A/S for fragten ved returnering.

Priser:

Alle priser er i DKK ekskl. moms.

Persondatapolitik:

Thanex A/S forbeholder sig retten til at indsamle persondata om kunder og de individer, der besøger henholdsvis https://thanex.dk, https://shop.thanex.dk og alle underdomæner ejet af Thanex A/S. Thanex A/S er B2B orienteret, hvorfor mange persondata ikke hører under den nye GDPR-lovgivning. Der bliver dog stadig indsamlet visse persondata, som kan bestå af:

  • Navn
  • Adresse
  • Email-adresse
  • Telefon nr.
  • Data fra sociale medier
  • Kulturel identitet
  • Lokation
  • Bank-informationer
  • IP-adresse
  • Cookies

Persondata gemmes som udgangspunkt i en periode på 12 måneder og bruges bl.a. til at forbedre brugeroplevelsen på vores domæner og webshop. Typiske eksempler på dette indebærer at gøre hjemmesiden mere brugervenlig eller tilføje efterspurgte varer. I forlængelse af dette, kan e-mail bruges til at udsende et nyhedsbrev eller kontakte kunden ifm. fremtidige ordrer. Hvis email-adressen indeholder personidentificerbare data vil kunden kun blive mailet såfremt kunden aktivt har godkendt dette. IP-logging bruges til at analysere hvor ofte en person besøger Thanex’ domæner og hvorvidt de kommer tilbage. Herunder samles der oplysninger om hvilke produkter og sider kunden kigger på og hvor længe de gør det.


Det er muligt at efterspørge at se al den indsamlede persondata. Ved sådan en efterspørgsel vil Thanex i løbet af op til 5 arbejdsdage udarbejde et datasæt til kunden. En person kan til enhver tid bede om at få slettet det persondata, som Thanex har indsamlet om personen.


De persondata, som Thanex indsamler, lagres på en krypteret server, som kun virksomhedens ansatte har adgang til. Endvidere er det kun de ansatte, der skal have adgang til de enkelte persondata, som har adgang til netop disse data. Den indsamlede data om brugen af vores domæner deles med Google Analytics for at muliggøre analyserer af tendenser og forbedre vores service.

Copyright:

Alle rettigheder på dette site tilhører Thanex A/S. Alle produkter er nævnt med vores producenters tilladelse. Kopiering eller reproduktion af tekst og billeder fra hjemmesiden eller dele heraf er forbudt og beskyttet af international lov og copyrights.

Thanex A/S

Theilgaards Alle 17

4600 Køge

Telefon: 46 18 69 69

E-mail: [email protected]

CVR-nr.: 20135891

Åbningstider

Kontoret og vores telefoner i tidsrummet:

Mandag – Torsdag: 8:00 – 16:00

Fredag: 8:00 – 15:00